15.3.07

சுஜித் ஜியின் இன்னொரு பாடல் - சயந்தன்

சுஜித் ஜி யின் இன்னுமொரு பாடல் இது. (இதனோடு நிறுத்தச் சொல்லுப்படுகுது.) கேட்டுப் பாருங்கள்.


4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I love SujeethGGGGG

5:47 AM  
Anonymous முருகேசர் said...

ஏனப்பு.. எங்களுக்கெண்டு ஒரு பண்பாடு இருக்கு. உதென்ன காட்டுக் கத்தல்..? நல்ல சங்கீதப் பாடல்களை பாடலாம் தானே.. திருந்த மாட்டியளடா பொடியள்..

12:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

who is SujeethC

1:59 AM  
Anonymous Anonymous said...

www.myspace.com/sujeethgs

6:10 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home