6.5.08

அதிகாரபூர்வ இடம்பெயர்வு

அன்பிற்கிய வாசகாகளே :)
இத்தனை காலமாயர் அடுத்தவன் நிலத்தில் உழுத சாரல் இனி என் சொந்த தளத்தில் உலவ உள்ளது. இங்கிருக்கும் சகல பதிவுகளும் மறுமொழிகளும் அங்கு முழுமையாக கொண்டு செல்லப்பட்டுவிட்டன. சாரலின் புதிய முகவரி
http://blog.sajeek.com

உங்கள் ஆதரவை வழமைபோல தாரீர் தாரீர் தாரீர்
நன்றி வணக்கம்