22.1.07

படங்களில் நோண்டுதல்

சில்லென்ற தண்ணீரும் அழகிய மாலையும் அதோ தூரத்தில் பனி மலையும் இன்னும் ஒரு மொட்டை மரமும் வீடும். படங்களில் மேல் கிளிக்குக.

wweeeeee

wweeeeee

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

அழகான படங்கள். உமது வலைப்பூவும் அழகாக புது தொழில் நுட்பங்களுடன் உள்ளது. ரசனை உள்ள மனிதரோ..?

3:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

சூப்பர்

9:38 PM  
Blogger à®šà®¯à®¨à¯à®¤à®©à¯ said...

வாழ்த்துக்களையுமா அநாமியாக எழுதுறீங்கள்.
கருத்துக்களுக்கு நன்றி..
முதலாம் அநாமி ம்.. புதுசா எதையாவது கிளறும் புத்தி அது.

12:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

அழகிய படங்கள்..
தம்பிக்கு எந்த ஊரு

8:28 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home