15.1.07

ஜெருசேலம்

கூடி மகிழ்ந்திட்ட கோவில் வயல் வெளி
யாவும் இவர் இழந்தாரே - நேற்றுப்
பாடி மகிழ்ந்திட்ட ஊரைத் திறந்துமே
போகும் திசையறியாரே..
-புதுவை இரத்தினதுரை-

Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting

படங்கள்: திரு - கிளிநொச்சி

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

:(

2:11 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home