30.4.05

சிவராம்! புலிகளின் குரலிலிருந்து..

கடந்த இருபத்தொன்பதாம் திகதி புலிகளின் குரல் வானொலியின் கருத்துப் பகிர்வு நிகழ்ச்சியிலிருந்து..


5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: தமிழ்வாணன்

இணைப்பு தந்தமைக்கு நன்றிகள்.

14.15 1.5.2005

9:18 PM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: kulakaddan

நன்றி

9.31 1.5.2005

12:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: அருணன்

சிவராமைத்தெரியாது அவருக்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்று முழிப்பவர்களுக்கு இந்த ஒரு ஒலிப்பதிவு போதும்.

19.2 1.5.2005

2:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: Info

http://taraki.yarl.net

23.32 1.5.2005

6:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

எழுதிக்கொள்வது: Karunaharamoorthy.p

மனதில் சரியென்று பட்டதை யாருக்கும் அஞ்சாமல் சொன்னவன். சமயத்தில் புலிகளையே விமர்சித்தவன்.
அரச அராஜகம் என் நண்பனையும் பலிவாங்கிவிட்டது. வருந்துகிறேன்.

பொ.கருணாகரமூர்த்தி.பெர்லின்

13.25 5.5.2005

4:49 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home