9.3.05

கடலின் பசு

பாக்கு நீரிணை கடற்பரப்பு, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் ஹவாய்த் தீவுகளில் மட்டுமே வாழ்கின்ற அருகி வருகின்ற ஒரு உயிரினம் இக் கடற்பசு. ஈழக் கடலின் தனித்துவமான பெரிய உயிரினங்களில் ஒன்றான இது Dugong எனப்படுகிறது.

தாவர உண்ணி என்பதனாலேயே அதிகம் பவளப் பாறைகள் மற்றும் தாவரங்கள் நிறைந்த ஈழத்தின் மேற்குக் கடல் பகுதியில் இவ்வுயிரினம் வாழ்கிறது.

ஆகக் கூடியதாக 3 மீற்றர் நீளமும் 400 கிலோ நிறையும் உள்ள கடற்பசு கிட்டத் தட்ட தரை விலங்கான யானையின் பருமனுக்கு சமனானது.

இரண்டு சிறு குறிப்புக்கள்

மன்னாரில் நடைபெற்ற தொல்லியல் ஆய்வொன்றில் கண்டு பிடிக்கப் பட்ட 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்திய கற்கோடரி ஒன்றில் கடற்பசுவின் எலும்பு பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது.

அண்மையில் யாழ்ப்பாண கடற்பரப்பில் இவ்வகை கடற்பசு ஒன்று இலங்கை கடற்படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது.

பட உதவி திரு


Image hosted by Photobucket.com

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home